Další projekty

2018–2020 Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů (participace na projektu TA ČR)

2016 Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady nové dostupnosti na trh práce (TA ČR)

2012–2014 Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka (GA ČR)

2010–2013 Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (ESPON TRACC, project partner; lead partner Spiekermann & Wegener Stadt- und Regionalforschung (S&W), Dortmund, Německo).

2010–2013 Mechanismy a zdroje selektivního rozvoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období (participace na projektu GA ČR).

2008–2009 Využití veřejné a individuální dopravy k dojížďce za prací v Česku a jeho geografické podmíněnosti. (participace na projetu GA AV)

2005–2007 Doprava a geografická organizace společnosti (GA ČR)