Výzkumné centrum dopravní geografie

Členové centra dopravní geografie (CEDOG) se dlouhodobě věnují výzkumu a hodnocení dopravy jako mechanismu proměn organizace společnosti na příkladu českého sídelního a regionálního systému. Odborné práce se věnují zejména analýzám geografických podmíněností dopravy, interakcím v systému osídlení, hodnocení dopravní dostupnosti, vyjížďce obyvatel a vlivům kapacitních komunikací na regionální rozvoj.

Centrum má značně interdisciplinární charakter, jelikož spolupracuje nejen s dopravními geografy z jiných geografických pracovišť (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, České vysoké učení technické Praha), ale také s pracovníky ekonomických oborů (Masarykova univerzita Brno – Ekonomicko-správní fakulta) a zástupci veřejné správy (Ministerstvo dopravy ČR).

Aktuality

7. 5. 2021 Konferenci o středoevropských a východoevropských železnicích okořenil svým příspěvkem profesor Chris Nash!
V pátek 7. května se v rámci projektu Nová movbilita uskutečnila distanční formou konference věnovaná středoevropským a východoevropským železnicím. Nabitý program zahájil svým příspěvkem vážený host z Univerzity v Leedsu Chris Nash, dalšími přednášejícími byli Miroslav Marada, Michal Kowalski (Univerzita Karlova, Praha), Jakub Taczanowski (Jagellonská Univerzita, Krakov), Martin Šauer a Vilém Pařil (Masarykova Univerzita, Brno).

20. 10. 2020 Seminář Telč bude letos distanční!
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se neuskuteční tradiční odborný diskusní seminář, jak je tomu dlouhodobě zvykem, v Univerzitním centrum v Telči, avšak přesune se do on-line prostředí. Hlavním tématem letošního semináře bude 6. listopadu Struktura poptávky po osobní dopravě mezi Prahou, Brnem a Ostravou.