Odborné publikace

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications: Mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports 28, No. 4.

PERLÍN R., KOMÁREK M., MARADA M., HAVLÍČEK T., JANČÁK V., CHROMÝ P., BEDNÁŘOVÁ H. (2019): Typologie mikroregionů Česka, Urbanismus a územní plánování 4/19, ÚUR, Brno

PEŠEK, O., KRAFT, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. Geographical Journal, 71, 3, 264-282.

KRAFT, S., MARADA, M. (2017): Delimitation of functional transport regions: understanding the transport flows patterns at the micro-regional level. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, vol. 99, Routledge, pp. 79−93.

MARADA, M.; KVĚTOŇ, V. (2016): Transport supply and demand changes in relation to unemployment: empirical evidence from the Czech Republic in a time of crisis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 107, No. 5, p. 611−627.

HAMPL, M.; MARADA, M. (2016): Metropolizace a regionální vývoj v Česku v transformačním období. Geografie, 121, No. 4, p. 566–590.

MARADA, M.; FRÁNĚ, L.; JANOŠ, V.; JAROŠ, V.; KRAFT, S.; KŘÍŽ, M.; KOWALSKI, M. (2016): Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh. Certifikovaná metodika č. 201605023 (MD ČR), 45 s.

Kraft, S., Květoň, T. (2015): Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic - A Case study of the Blatná region. LAP, 104 pp. ISBN 978-3-659-35774-9

HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka (Socio-geographic regionalisation of Czechia). Geografie, 120, No. 3, p. 397–421.

CHMELÍK, J.; MARADA, M. (2014): Assessment of the Impact of a New Motorway Connection on the Spatial Distribution and Intensity of Traffic Flows: Case Study of the D47 Motorway. Moravian Geographical Reports 22, No. 4, p. 14–24.

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, s. 139-150.

MARADA, M.; KVĚTOŇ, V.; MATTERN, T.; ŠTYCH, P.; HUDEČEK, T.; STEPNIAK, M.; SPIEKERMANN, K. (2013): Accessibility patterns: Czech Republic case study. Europa XXI, 24, p. 61–76.

KVĚTOŇ, V., CHMELÍK, J., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2012): Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1/2012, p. 51–63.

CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010): Hodnocení konkurenceschopnosti železniční dopravy na příkladu spojení krajských měst v česku. Národohospodářský obzor (National Economic Horizons), 10, č. 1, FES MU, Brno, s. 5–20.

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, č. 1, s. 21–43. (SCOPUS, WoS, IF = 0,787)

MARADA, M. a kol. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. ČGS, Praha, 146 s.

Marada, M., Květoň, V. (2008): Importance of transport possibilities in rural areas of Czechia. In: Countryside – our world. Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická fakulta, Praha, 978-80-213-1851-9

MARADA, M. (2008): Transport and geographical organization of society: Case study of Czechia. Geografie, 113, č. 2, s. 285–301.

MARADA, M. (2006): Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In: Ouřednícek, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 64–78.

Marada, M., Vondráčková, P., Květoň, V. (2006): Železnice jako faktor regionálního rozvoje. Národohospodářský obzor. 2006, roč. VI, č. 4, FES MU, Brno, s. 51–59. ISSN 1213-2446

MARADA, M. (2005): Transport typology of settlement centres of Czechia from public passanger point of view. Acta Universitatis Rerum Naturalium Carolinae – Geographica, XXXVIII, č. 1, Charles University in Prague, Carolinum, Praha, p. 259–269.

MARADA, M. (2003): Transport typology of settlement centres of Czechia from public passenger transport point of view. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Vol. 38, Issue 1, p. 259–269.

Marada, M. (2003): Dopravní infrastruktura a její souvislosti s využitím ploch na příkladu Středočeského kraje. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds): Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 48–58.